Utbytte

Regnskapsår Forslagsdato Utbytte Vedtak Utb.dato
2020 28.04.21 10.06.21  –
2019 23.04.20 28.05.20 
2018 12.04.19 04.06.19