Utbytte

År Forslagsdato Utbytte Vedtak Utb.dato
2019 12.04.19 04.06.19  –
2018 22.03.18 07.06.18 
2017 23.03.17 08.06.17
2016 18.02.16 19.05.16