Investor Relations

Borgestad ASA er et allmennaksjeselskap som har vært notert på Oslo Børs siden 1917, og er notert under tickerkoden BOR. Selskapet er underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per 1. januar 2021 utstedt 12.724.832 aksjer. Alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige. VPS kontofører er Nordea. Per 1. januar 2021 eier selskapet 8.010 egne aksjer.

Borgestad følger alle prinsippene i anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, med unntak av punkt 6 (uavhengig møteledelse av generalforsamlingen) og punkt 7 (generalforsamlingen skal fastlegge retningslinjer for valgkomiteens arbeid), som samsvarer med norsk anbefaling (NUES) av 17. oktober 2018. Se for øvrig fullstendig Eierstyring og Selskapsledelse her.

IR-POLITIKK

Selskapet bestreber å rapportere kurssensitiv informasjon og kvartalstall i henhold til Oslo Børs regelverk. Ansvaret for Investor Relations og rapportering av kurssensitiv informasjon er tillagt administrerende direktør Pål Feen Larsen pal.feen.larsen@borgestad.no. Finanskalender med datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av års- og kvartalsrapporter, dato for utbetaling av utbytte med mer, er utlagt på selskapets hjemmeside.

Meldepliktige handler

Flaggmeldinger

Følg selskapets utvikling her