Investor Relations

Borgestad ASA er et allmennaksjeselskap som har vært notert på Oslo Børs siden 1917 med tickerkoden BOR. Selskapet er underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per 21. april 2022 utstedt 152.490.851 aksjer, hvorav 8.010 er egne aksjer. VPS kontofører er Nordea, og alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige.

Borgestad følger alle prinsippene i anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, med unntak av punkt 6 (uavhengig møteledelse av generalforsamlingen) og punkt 7 (generalforsamlingen skal fastlegge retningslinjer for valgkomiteens arbeid), som samsvarer med norsk anbefaling (NUES) av 17. oktober 2018. Se for øvrig fullstendig Eierstyring og Selskapsledelse her.

IR-POLITIKK

Selskapet bestreber å rapportere kurssensitiv informasjon og kvartalstall i henhold til Oslo Børs regelverk. Ansvaret for Investor Relations og rapportering av kurssensitiv informasjon er tillagt CEO Pål Feen Larsen pal.feen.larsen@borgestad.no. Finanskalender med datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av års- og kvartalsrapporter, dato for utbetaling av utbytte med mer, er utlagt på selskapets hjemmeside.

Meldepliktige handler

Flaggmeldinger

Følg selskapets utvikling her