eiendom-gif243x0-lasp

hdr_eiendom

Borgestad Properties AS ble stiftet i 2006 for å ivareta selskapets eiendomsaktivitet. Borgestad Properties
er 100 prosent eiet av Borgestad ASA. Selskapet er et holdingsselskap med eierinteresser i selskaper med
lokale og internasjonale eiendommer.

 

AGORA BYTOM SP.Z.O.O
Kjøpesenteret Agora Bytom i Polen med tilhørende parkeringshus ble åpnet i november 2010. Kjøpesenteret
ligger sentralt i Schlesien regionen, ca. 80 km vest for Krakow og ca. 10 km nord for Katowice. Agora Bytom
har en sterk markedsposisjon i sitt primære nedslagsfelt.

Agora har leietagere som blant annet omfatter store internationale kjeder og viktige
polske merkevarer, åtte kinosaler, treningssenter, samt et rikt utvalg av kafeèr.

Noe som skiller Agora Bytom fra andre kjøpesenter er at byens kulturelle aktiviteter har fått plass i senteret.
Foruten kino er det tilrettelagte arealer beregnet for kammer-musikk, konserter, show og andre forestillinger i
senteret.

Kjøpesenteret har et bruttoareal på 52.000 kvadratmeter og et utleieareal på i overkant av 30.000 kvadratmeter,
samt et parkeringshus med 820 parkerings plasser. Borgestad eier 100 prosent av Agora Bytom.

For hjemmeside AGORA BYTOM.PL

Hovedkontoret til Borgestad ASA ligger ved riksvei 36 mellom Skien og Porsgrunn. Bygget sto ferdig i 1939
på den gamle smietomten ved Borgestad Gård. Arkitekt er Espen Poulsson. Bygget ble utvidet med ny fløy i 1958.

Etter flere renoveringer, senest i 2007, fremstår bygget i dag som et representativt hovedkontor som representerer
en stor del av Borgestads historie.