Styret og ledelse

Borgestad ASAs styre består av styreleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem.
Styrets oppgaver er fastsatt i norsk lov, og omfatter den overordnede styring og kontroll av selskapet. Styret skal blant annet arbeide med strategiske og prinsipielle spørsmål og representere eierne overfor selskapets administrasjon.
Styret velger selv sin leder.

Borgestad ASAs styre representerer erfaring og kompetanse som er til nytte for selskapet.

Møller, Jacob (f. 1974)

Møller, Jacob (f. 1974)

Styreleder

Jacob Møller har sittet i styret siden 2009 og ble i 2021 valgt til styreleder. Møller er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har en Master in Law fra University of Cambridge. Han har bakgrunn som advokat i BAHR og leder av Schibsteds M&A avdeling. Møller har bred erfaring med styrearbeid og driver i dag sitt eget konsulentselskap.

Møller kontrollerer 6.446.309 aksjer (4,23%) i Borgestad ASA.

Steen, Helene (f. 1988)

Steen, Helene (f. 1988)

Styremedlem

Helene Steen ble valgt til styremedlem i 2022. Hun er utdannet siviløkonom med bachelorgrad fra BI Business School og har master fra Cass Business School i London.
Hun har over flere år innehatt ulike stillinger i DnB storkundeavdelingen innen shipping og offshore utlån og forvaltning. Steen arbeider i dag som prinsipal/CFO i Ses AS.

Helene Steen eier ingen aksjer i Borgestad ASA.

 

Sivertsen, Jan Erik (f. 1972)

Sivertsen, Jan Erik (f. 1972)

Styremedlem

Jan Erik Sivertsen ble valg til styremedlem i 2022. Han er utdannet revisor fra Universitetet i Agder. Han er styreleder og styremedlem i en rekke styrer gjennom aktivt eierskap under Kontrari-paraplyen.
Sivertsen arbeider i dag som administrerende direktør i Kontrari AS, et holdingselskap med betydelige investeringer i flere børsnoterte og unoterte selskaper. Sivertsen har tidligere vært ansatt som finansdirektør i B&G Group og som autorisert revisor i Iversen Revisjon AS.

Sivertsen kontrollerer 25.000.000 aksjer (16,39%) i Borgestad ASA.

Austgulen, Odd Rune (f. 1952)

Austgulen, Odd Rune (f. 1952)

Styremedlem

Odd Rune Austgulen ble valgt til styremedlem i 2022. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, og er jurist fra Universitetet i Bergen. Austgulen er styreleder og styremedlem i en rekke selskaper gjennom aktivt eierskap i Auris AS, der Austgulen er eier og styreleder. Austgulen har spesifikk erfaring fra flere eiendomsselskaper, derigjennom flere kjøpesentre.

Odd Rune Austgulen kontrollerer 7.975.729 aksjer (5,23 %) i Borgestad ASA.

Markman, Anne Sofie Tønseth (F. 1955)

Markman, Anne Sofie Tønseth (F. 1955)

Styremedlem

Anne Sofie Tønseth Markman ble valgt til styremedlem i 2020. Hun er utdannet sivilingeniør ved NTNU og har i tillegg fullført Bedriftsøkonomistudiet ved BI. Markman har hatt en lang og innholdsrik karriere innen oljesektoren og har primært vært ansatt i Statoil/Equinor. Markman driver i dag med investeringsvirksomhet og styrearbeid.

Markman eier/kontrollerer 197.768 aksjer (0,13%) i Borgestad ASA.

Bratrud, Gudmund (f. 1947)

Bratrud, Gudmund (f. 1947)

Varamedlem

Gudmund Bratrud var styremedlem fra 1997 til 2022 . Han ble valgt til varamedlem i 2022. Han er utdannet siviløkonom og innehar også høyere revisoreksamen. Bratrud har mangeårig erfaring som statsautorisert revisor og investor, og er styreleder i flere investeringsselskaper. Bratrud driver i dag kun med investeringsvirksomhet og styrearbeid.

Bratrud eier/kontrollerer 9.914.949 aksjer (6,50%) i Borgestad ASA.

Larsen, Pål Feen (f. 1983)

Larsen, Pål Feen (f. 1983)

CEO

Pål Feen Larsen har siden 2019 innehatt stillingen som CEO. Han ble ansatt i 2013 og var fra 2015 CFO i konsernet. Feen Larsen har en mastergrad i regnskap og revisjon ved Handelsshøyskolen BI og er statsautorisert revisor. Han har erfaring fra revisjon og rådgivning fra flere børsnoterte foretak og andre internationale konsern.

Larsen eier 729.605 aksjer (0,48%) i Borgestad ASA.