Styret og ledelse

Borgestad ASAs styre består av styreleder og fire styremedlemmer.
Styrets oppgaver er fastsatt i norsk lov, og omfatter den overordnede styring og kontroll av selskapet. Styret skal blant annet arbeide med strategiske og prinsipielle spørsmål og representere eierne overfor selskapets administrasjon.
Styret velger selv sin leder.

Borgestad ASAs styre representerer erfaring og kompetanse som er til nytte for selskapet.

Knudsen, Christen (f. 1955)

Knudsen, Christen (f. 1955)

Styreleder

Knudsen er fjerde generasjon etter grunnleggeren av Borgestad ASA. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Knudsen har arbeidet i sentrale posisjoner i konsernet siden 1990 og var frem til 2019 CEO i Borgestad ASA. I 2019 ble han valgt til styreleder.

Knudsen er hovedaksjonær i Borgestad ASA og eier/kontrollerer 2.533.530 aksjer (19,9%).

 

Bratrud, Gudmund (f. 1947)

Bratrud, Gudmund (f. 1947)

Styremedlem

Bratrud ble valgt til styremedlem i 1997. Han er utdannet siviløkonom og innehar også høyere revisoreksamen. Bratrud har mangeårig erfaring som statsautorisert revisor og investor og er styreleder i en rekke eiendoms- og investeringsselskaper. Bratrud driver i dag kun med investeringsvirksomhet og styrearbeid.

Bratrud eier/kontrollerer 2.153.850 aksjer (16,9%) i Borgestad ASA.

Ballestad, Anita (f.1961)

Ballestad, Anita (f.1961)

Styremedlem

Anita Ballestad ble valgt til styremedlem i 2019. Ballestad har bred og allsidig praksis fra privat og offentlig virksomhet, og har siden 2003 arbeidet innen eiendom. Hun er i dag eiendomssjef i Skien kommune.

Ballestad eier ingen aksjer i selskapet.

                  

Markman, Anne Sofie Tønseth ( F. 1955)

Markman, Anne Sofie Tønseth ( F. 1955)

Styremedlem

Markman ble valgt til styremedlem i 2020. Hun er utdannet sivilingeniør ved NTH og har i tillegg fullført Bedriftsøkonomistudiet ved BI. Anne Sofie Tønseth Markman har hatt en lang og innholdsrik karriere innen oljesektoren og har primært vært ansatt i Statoil/Equinor. Markman driver i dag kun med investeringsvirksomhet og styrearbeid. Markman eier ingen aksje i selskapet.  
Møller, Jacob (f. 1974)

Møller, Jacob (f. 1974)

Styremedlem

Møller har sittet i styret siden 2009. Han er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har en Master in Law fra University of Cambridge. Møller har bakgrunn som advokat i BA-HR og arbeider for tiden som leder av Schibsteds oppkjøpavdeling.

Møller kontrollerer 50.839 aksjer (0,4%) i Borgestad ASA.

 

Larsen, Pål Feen (f. 1983)

Larsen, Pål Feen (f. 1983)

CEO / CFO

Feen Larsen ble i 2019 CEO/CFO i Borgestad ASA. Han ble ansatt i 2013 og ble i 2015 CFO samt COO i 2016. Feen Larsen har en mastergrad i regnskap og revisjon ved Handelsshøyskolen BI og er statsautorisert revisor. Han har erfaring fra revisjon og rådgivning fra flere børsnoterte foretak og andre internationale konsern.

Feen Larsen eier 90.801 aksjer (0,7%) i Borgestad ASA.