Styret og ledelse

Borgestad ASAs styre består av styreleder og fire styremedlemmer.
Styrets oppgaver er fastsatt i norsk lov, og omfatter den overordnede styring og kontroll av selskapet. Styret skal blant annet arbeide med strategiske og prinsipielle spørsmål og representere eierne overfor selskapets administrasjon.
Styret velger selv sin leder.

Borgestad ASAs styre representerer erfaring og kompetanse som er til nytte for selskapet.

Rødland, Glen Ole (f. 1964)

Rødland, Glen Ole (f. 1964)

Styreleder

Glen Ole Rødland (f. 1964) ble valgt til styreleder i 2023. Rødlands innehar en MBA og Postgraduate Studies in Finance ved Norges Handelshøyskole (NHH) og UCLA.

Røland har 30 års erfaring innen shipping, olje- og gas service, finans og investeringsforvaltning. Han har lang erfaring som analytiker og innen corporate finance fra investment banking, private office og private equity. Rødland har også betydelig erfaring som styremedlem og styreleder i flere norske offentlige og private selskaper, samt internasjonale selskaper. Per i dag  er han styreleder i Prosafe SE og i ABL-Group ASA. Rødland har tidligere vært styremedlem i Spectrum ASA (fusjonert inn i TGS ASA) i mer enn ti år, herav syv år som styreleder. Han var også styreleder i Seadrill Ltd.

Rødland kontrollerer 64.310.344 (4,59%) aksjer i selskapet.

 

Kjølås, Wenche (F. 1962)

Kjølås, Wenche (F. 1962)

Styremedlem

Wenche Kjølås (f. 1962) ble valgt til styremedlem i 2023. Kjølås innehar blant annet Master of Economics and Business Administration fra Norges Handelshøyskole (NHH), og Executive Management Program, Strategic Management and Innovation, INSEAD, Paris, France.

Hun er COO i Grieg Maturitas AS, holdingselskapet for Grieg Group. Hun har lang erfaring i ulike lederroller i Grieg Gruppen både som CEO og CFO i ulike selskap. Grieg Group er en av Norges største virksomheter og opererer over hele verden innen shipping og maritim industri, sjømat, logistikk, grønn resirkulering, ny energi og investeringer samt private equity-sektoren, med ett børsnotert selskap, Grieg Seafood ASA.

Kjølås er tidligere CFO i Grieg Maturitas, og har vært finansdirektør i flere selskaper. Hun har videre vært leder av revisjonskomiteen i ulike børsnoterte selskaper og har vært uavhengig styremedlem i en rekke internasjonale virksomheter.

Kjølås kontrollerer 4.000.000 (0,29%) i Borgestad ASA.

 

Sivertsen, Jan Erik (f. 1972)

Sivertsen, Jan Erik (f. 1972)

Styremedlem

Jan Erik Sivertsen ble valg til styremedlem i 2022. Han er utdannet revisor fra Universitetet i Agder. Han er styreleder og styremedlem i en rekke styrer gjennom aktivt eierskap under Kontrari-paraplyen.
Sivertsen arbeider i dag som administrerende direktør i Kontrari AS, et holdingselskap med betydelige investeringer i flere børsnoterte og unoterte selskaper. Sivertsen har tidligere vært ansatt som finansdirektør i B&G Group og som autorisert revisor i Iversen Revisjon AS.

Sivertsen kontrollerer 400.000.000 aksjer (28,52%) i Borgestad ASA.

Steen, Helene (f. 1988)

Steen, Helene (f. 1988)

Styremedlem

Helene Steen ble valgt til styremedlem i 2022. Hun er utdannet siviløkonom med bachelorgrad fra BI Business School og har master fra Cass Business School i London.
Hun har over flere år innehatt ulike stillinger i DnB storkundeavdelingen innen shipping og offshore utlån og forvaltning. Steen arbeider i dag som prinsipal/CFO i Ses AS.

Helene Steen representerer
230.000.000 (16,40%) i Borgestad ASA.

 

Møller, Jacob (f. 1974)

Møller, Jacob (f. 1974)

Styremedlem

Jacob Møller har sittet i styret siden 2009. Han var styreleder fra 2021 til 2023. Møller er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har en Master in Law fra University of Cambridge. Han har bakgrunn som advokat i advokatfirmaet BAHR og leder av Schibsteds M&A avdeling. Møller er i dag partner og leder av Teknologiavdelingen i BAHR. Han har bred erfaring med styrearbeid

Møller kontrollerer 48.719.692 aksjer (3,47%) i Borgestad ASA.

Larsen, Pål Feen (f. 1983)

Larsen, Pål Feen (f. 1983)

CEO

Pål Feen Larsen har siden 2019 innehatt stillingen som CEO. Han ble ansatt i 2013 og var fra 2015 CFO i konsernet. Feen Larsen har en mastergrad i regnskap og revisjon ved Handelsshøyskolen BI og er statsautorisert revisor. Han har erfaring fra revisjon og rådgivning fra flere børsnoterte foretak og andre internationale konsern.

Larsen eier 5.529.605 aksjer (0,39%) i Borgestad ASA.