Obligasjon

Selskapet har den 23. november 2020 utstedt en senior sikret obligasjon på NOK 300 millioner med 2.1 års løpetid; BOR04.

Nettoprovenyet fra utstedelsen ble brukt til å refinansiere selskapets obligasjon, BOR03, (ISIN: NO0010720766) som hadde forfall i mars 2021, samt for generelle selskapsformål.

Borgestad har utarbeidet et prospekt i forbindelse med noteringen av Obligasjonen på Oslo Børs.
Prospektet ble godkjent av Finanstilsynet 1. juni 2021.BOR – Noteringsprospekt

Børsmeldinger renteregulering