Obligasjon og EMISJON

Obligasjon

Borgestad ASA plasserte den 3. oktober 2014 obligasjoner for NOK 300 millioner i et sikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall 3. oktober 2018. 

På obligasjonsmøtet 14. mars 2018 ble forfallsdato endret til 21. mars 2021.

Den 20. desember 2019 ble NOK 16 millioner i obligasjonslånet konvertert til egenkapital ved utstedelse av aksjer, ny hovedstol er NOK 284 millioner.

Renten er 3 måneders NIBOR pluss 700 basispunkter.

Obligasjonslånet er notert på Oslo Børs med Ticker: BOR03

Emisjon

Den 27. november 2019 ble det gjennomført en rettet emisjon hvor NOK 100 millioner ble hentet inn i bruttoproveny. 5.000.000 nye aksjer ble utstedt til en pris per aksje på NOK 20. Emisjonen hadde betydelig interesse blant eksisterende aksjonærer og nye høykvalitetsinvestorer, og var rettet mot norske og internasjonale investorer etter visse begrensninger.

Reparasjonsemisjon

I etterkant av av den rettede emisjonen vedtok styret en reparasjonsemisjon ved utsendelse av inntil 1.000.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 10, til en tegningskurs på NOK 20 per aksje, tilsvarende tegningskursen i den Rettede Emisjonen. Ved utløp av tegningsperioden den 12. februar 2020 hadde selskapet mottatt tegninger for totalt 27.597 aksjer.

 

Link til børsmeldinger