Obligasjon

Borgestad ASA har den 3. oktober 2014 plassert obligasjoner for NOK 300 millioner i et nytt sikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall 3. oktober 2018. Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil bli benyttet til selskapets generelle virksomhet og refinansiering av gjeld. Arctic Securities ASA og Norne Securities AS var tilretteleggere for obligasjonslånet

På obligasjonsmøtet 14. mars 2018 ble ny forfallsdato satt til 21. mars 2021. Renten er 3 måneders NIBOR pluss 700 basispunkter. Obligasjonslånet er notert på Oslo Børs med Ticker: BOR03

Prospekt
Obligasjonseiermøte 12.desember 2016
Avholdt obligasjonseiermøte 12. desember 2016
Kredittinvestormøter og potensiell utstedelse av nytt obligasjonslån 16. februar 2018
Refinansiering av sikret obligasjonslån 28. februar 2018
Borgestad ASA – Investor presentation – February 2018
Tilbud om tilbakekjøp av obligasjoner – resultat 8. mars 2018
Avholdt obligasjonseiermøte 14. mars 2018
Notice from Bondholders  Meeting – 14 March 2018
Effective Date har inntrådt 21. mars 2018