Obligasjon

Selskapet har den 23. november 2020 utstedt en senior sikret obligasjon på NOK 300 millioner med 2.1 års løpetid.

Nettoprovenyet fra utstedelsen ble brukt til å refinansiere selskapets eksisterende obligasjon (Ticker: BOR03, ISIN: NO0010720766) som hadde forfall i mars 2021, samt for generelle selskapsformål.

Borgestad har utarbeidet et prospekt i forbindelse med noteringen av Obligasjonen på Oslo Børs. Prospektet ble godkjent av Finanstilsynet 1. juni 2021.

Noteringen av Obligasjonen er forventet å finne sted i løpet av juni 2021.

BOR – Noteringsprospekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til børsmeldinger