Obligasjon

Selskapet har den 23. november 2020 utstedt en senior sikret obligasjon på NOK 300 millioner
med 2.1 års løpetid.

Nettoprovenyet fra utstedelsen ble brukt til å refinansiere selskapets eksisterende obligasjon
(Ticker: BOR03, ISIN: NO0010720766) som hadde forfall i mars 2021, samt for generelle selskapsformål.

Obligasjonslånet vil bli notert på Oslo Børs med Ticker: BOR04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til børsmeldinger