20 største aksjeeiere

Totalt antall aksjer: 152.490.851

20 største aksjeeiere per 2. mai 2023   

Investor Antall Andel
Kontrari AS 25.000.000 16,39
SES AS 21.112.776 13,85
Clearstream Banking S.A. 10.662.691 6,99
Auris AS 7.975.729 5,23
Intertrade Shipping AS 7.050.000 4,62
Dione AS 5.806.666 3,81
North Sea Group AS 5.465.000 3,58
Skåla Bær AS 5.170.000 3,39
Regent AS 4.900.972 3,21
Evlo Invest AS 3.925.403 2,57
Suveren AS 3.243.794 2,13
Brødrene Jensen AS 3.140.289 2,06
Christiansen, Lars Aage Haaland 2.415.780 1,58
Sparebanken 1 Sørøst-Norge 2.302.477 1,55
Langballe, Per 2.041.395 1,34
AR Vekst AS 1.871.738 1,23
Aubert Invest AS 1.812.536 1,19
Bratrud, Gudmund 1.770.183 1,16
Batjak AS 1.177.608 0,77
LGT Bank AG 1.103.557 0,72
SUM 117.948.594 77,35

Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.