20 største aksjeeiere

Totalt antall aksjer: 1.402.482.841

20 største aksjeeiere per 2. mai 2024   

Investor Antall Andel
Kontrari AS 380.513.105 27,13
SES AS 209.408.501 14,93
Clearstream Banking S.A. 80.536.191 5,74
Auris AS 78.749.042 5,61
Intertrade Shipping AS 70.000.000 4,99
Gross Management AS 60.000.000 4,28
Dione AS 43.885.449 3,13
North Sea Group AS 40.000.000 2,85
Regent AS 33.139.449 2,36
Jahatt AS 29.735.703 2,12
Suveren AS 25.512.287 1,82
Brødrene Jensen AS 23.733.583 1,69
Christiansen, Lars Aage Haaland 20.189.938 1,44
Bratrud, Gudmund 13.378.637 0,95
AR Vekst AS 10.000.000 0,71
LTG Bank AG 9.096.048 0,65
Torhus, Andreas 9.000.000 0,64
Batjak AS 8.900.091 0,63
Gravråk, Olve 8.000.000 0,57
Elhatt AS 7.433.900 0,53
SUM 1.161.211.924 82,80

Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.