20 største aksjonærer

Totalt antall aksjer: 12.697.235

20 STØRSTE AKSJONÆRER PER 1. JANUAR 2020  

Investor Antall Andel
Mentone AS 2.402.493 18,92
Sparebank1 Markets market-making 750.000 5,91
Dione AS 684.128 5,39
Regent AS 499.122 3,93
Bemacs AS 476.779 3,75
SES AS 453.849 3,57
HKG Holding AS 442.698 3,49
Mexico Invest AS 435.733 3,43
Suveren AS 400.933 3,16
Skåla bær AS 400.000 3,15
Analyseinvest AS 309.592 2,44
Substantia AS 308.751 2,43
Ivar Løge AS 300.000 2,36
Myra Matsenter AS 288.048 2,27

Bratrud,Gudmund J.

Stavanger kommune

270.183

250.000

2,13

1,97

OMA Invest AS 150.000 1,18
Auris AS 125.000 0,98
Skøien AS 125.000 0,98
Stave, Frank Endre 120.400 0,95
SUM 9.192.709 72,4
     

 

 

 

 

 

Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.