20 største aksjeeiere

Totalt antall aksjer: 12.724.832

20 største aksjeeiere per 2. januar 2022   

Investor Antall Andel
Mentone AS 2.302.283 18,09
Skåla Bær AS 1.320.000 10,37
Intertrade Shipping AS 800.000 6,29
Dione AS 684.128 5,38
Regent AS 666.170 5,24
Suveren AS 481.794 3,79
Bemacs AS 476.779 3,75
SES AS 453.849 3,57
Stave, Frank Endre 398.548 3,13
Bratrud, Gudmund 270.183 2,12
Analyseinvest AS 262.000 2,06
Myra Matsenter AS 258.000 2,03
HKG Holding AS 255.993 2,01
Substantia AS 215.703 1,70
Stavanger kommune 176.299 1,39
GN Power Holding AS 160.000 1,26
Auris AS 125.000
0,98
Onezero Holding AS 124.555 0,98
Lucellum AS 123.000
0,97
GN Power Invest AS 109.000
0,86
SUM 9.663.284 75,94

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.