20 største aksjonærer

Totalt antall aksjer: 12.724.832

20 STØRSTE AKSJONÆRER PER 4. MAI 2020  

Investor Antall Andel
Mentone AS 2.402.493 18,88
Intertrade Shipping AS 770.893 6,06
Skåla Bær AS 718.000 5,64
Dione AS 684.128 5,38
Regent AS 666.170 5,24
Suveren AS 481.794 3,79
Bemacs AS 476.779 3,75
Mexico Invest AS 470.000 3,69
HKG Holding AS 467.336 3,67
SES AS 453.849 3,57
Bratrud, Gudmund 270.183 2,12
Analyseinvest AS 262.000 2,06
Myra Matsenter AS 258.000 2,03
Stavanger kommune 250.000 1,96
Substantia AS 215.703 1,70
OMA Invest AS 150.000 1,18
Auris AS 125.000 0,98
CAM AS 100.000 0,79
Bergen kommunale pensjonskasse 97.245 0,76
Larsen, Pål Feen 90.801 0,71
SUM 9.410.374 73,95

 

Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.