20 største aksjonærer

Totalt antall aksjer: 12.724.832

20 største aksjeeiere per 1. september 2021   

Investor Antall Andel
Mentone AS 2.402.493 18,88
Skåla Bær AS 1.303.890 10,25
Intertrade Shipping AS 800.000 6,29
Dione AS 684.128 5,38
Regent AS 666.170 5,24
Suveren AS 481.794 3,79
Bemacs AS 476.779 3,75
Mexico Invest AS 470.000 3,69
SES AS 453.849 3,57
HKG Holding AS 338.718 2,66
Bratrud, Gudmund 270.183 2,12
Analyseinvest AS 262.000 2,06
Myra Matsenter AS 258.000 2,03
Substantia AS 215.703 1,70
Stave, Frank Endre 210.000 1,65
Stavanger kommune 176.299 1,39
Auris AS 125.000 0,98
GN Power Invest AS 109.000 0,86
CAM AS
Bergen kommunale pensjonskasse
100.000
97.245
0,79
0,76
SUM 9.901.251 77,81

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.