20 største aksjonærer

Totalt antall aksjer: 9.609.235

20 STØRSTE AKSJONÆRER PER 4. DESEMBER 2019

 

 

 

Investor Antall Andel
Mentone AS 2.102.493 21,88
Bratrud, Gudmund 518.183 5,39
Bemacs AS
476.779
4,96
Mexico Invest AS 435.733 4,53
Dione AS 434.128 4,52
Skåla Bær AS 418.000 4,35
Ivar Løge AS 300.000 3,12
HKG Holding AS 254.698 2,65
Analyseinvest AS 251.592 2,62
Substantia AS 218.751 2,28
Suveren AS 200.933 2,09
Regent AS 199.122 2,07
Myra Matsenter AS 188.048 1,96
Sparebank 1 Markets AS 175.500 1,83
SES AS
Skøien AS
153.849
125.000
1,60
1,30
Pål Feen Larsen 90.801 0,94
Sverre Invest AS 83.030 0,86
Jacob Hatteland Holding AS 75.000 0,78
Messmer Invest AS 75.000 0,78
SUM 6.776.640 70,52
     

 


Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.