20 største aksjonærer

Totalt antall aksjer: 12.724.832

De 20 største aksjonærene per 1. oktober 2020   

Investor Antall Andel
Mentone AS 2.402.493 18,88
Skåla Bær AS 1.100.000 8,64
Intertrade Shipping AS 775.000 6,09
Dione AS 684.128 5,38
Regent AS 666.170 5,24
Suveren AS 481.794 3,79
Bemacs AS 476.779 3,75
Mexico Invest AS 470.000 3,69
HKG Holding AS 467.336 3,67
SES AS 453.849 3,57
Bratrud, Gudmund 270.183 2,12
Analyseinvest AS 262.000 2,06
Myra Matsenter AS 258.000 2,03
Stavanger kommune 250.000 1,96
Substantia AS 215.703 1,70
Auris AS 125.000 0,98
CAM AS 100.000 0,79
Bergen kommunale pensjonskasse 97.245 0,76
Larsen, Pål Feen 90.801 0,71
Nore-invest AS 90.307 0,71
SUM 9.736.788 76,52

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.