20 største aksjonærer

Totalt antall aksjer: 12.724.832

De 20 største aksjonærene per 1. april 2021   

Investor Antall Andel
Mentone AS 2.402.493 18,88
Skåla Bær AS 1.100.000 8,64
Intertrade Shipping AS 795.000 6,25
Dione AS 684.128 5,38
Regent AS 666.170 5,24
Suveren AS 481.794 3,79
Bemacs AS 476.779 3,75
Mexico Invest AS 470.000 3,69
SES AS 453.849 3,57
HKG Holding AS 423.470 3,33
Bratrud, Gudmund 270.183 2,12
Analyseinvest AS 262.000 2,06
Myra Matsenter AS 258.000 2,03
Substantia AS 215.703 1,70
Stavanger kommune 176.299 1,39
Stave, Frank Endre 147.242 1,16
Auris AS 125.000 0,98
CAM AS 100.000 0,79
Bergen kommunale pensjonskasse 97.245 0,76
GN Power Invest AS 91.700 0,72
SUM 9.697.055 76,21

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.