20 største aksjeeiere

Totalt antall aksjer: 152.490.851

20 største aksjeeiere per 1. desember 2022   

Investor Antall Andel
Kontrari AS 25.000.000 16,39
SES AS 21.112.776 13,85
Clearstream Banking S.A. 10.612.691 6,96
Auris AS 7.975.729 5,23
Intertrade Shipping AS 7.050.000 4,62
Dione AS 5.806.666 3,81
Skåla Bær AS 5.600.000 3,67
Regent 4.900.972 3,21
North Sea Group AS 4.340.000 2,85
Evlo Invest AS 3.925.403 2,57
Suveren AS 3.243.794 2,13
Brødrene Jensen AS 3.140.289 2,06
Sparebanken1 Sørøst Norge 2.302.477 1,51
Langballe, Per 2.041.395 1,34
AR Vekst AS 1.871.738 1,23
Aubert Invest AS 1.812.536 1,19
Gudmund Bratrud 1.770.183 1,16
Rising Group AS 1.738.568 1,14
Christiansen, Lars Aage Haaland 1.310.505 0,86
Batjak AS 1.177.608 0,77
SUM 116.733.330 76,55

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over Borgestad ASAs 20 største aksjonærer blir oppdatert hver måned.