BORGESTAD ASA

Stiftet 1904 | Børsnotert 1917

Borgestad ASA er et investeringsselskap hvor eiendom og industri utgjør de to største og viktigste virksomhetsområdene.
Kjøpesentret Agora Bytom og ildfast produksjonen/installasjon innen Höganäs Borgestad har størst betydning for konsernet som helhet.

Selskapets historie

Selskapsstruktur

Agora Bytom
Kjøpesenteret, som ble åpnet i 2010, har et bruttoareal på 52.000 kvadratmeter og et utleieareal på i overkant av 30.000 kvadratmeter, samt et parkeringshus med 820 plasser. Kjøpesenteret ligger sentralt i Schlesien regionen i byen Bytom sør i Polen, og har en meget sterk markedsposisjon i sitt primære nedslagsfelt. Agora tilbyr et vidt spekter av leietagere som blant annet omfatter store internasjonale kjeder og viktige polske merkevarer, 8 kinosaler, klatrevegg, tog for barn, rikt utvalg av kaféer og treningssenter.

Se film fra Agora Bytom (youtube) her

Höganäs Borgestad
Höganäs Borgestad utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og konseptløsninger som sikrer produktivitet og konkurransefortrinn hos industrielle kunder. Konsernets produksjonsanlegg, som produserer både ildfaste stein og masser, er lokalisert i Bjuv, Sverige. Konsernet består i dag av flere selskaper innen ildfaste og isolasjonsbetingede virksomheter.