BORGESTAD ASA

Stiftet 1904 | Børsnotert 1917

Borgestad ASA er et investeringsselskap hvor eiendom og industri utgjør de to største og viktigste virksomhetsområdene.
Kjøpesentret Agora Bytom og ildfast produksjon/installasjon innen Höganäs Borgestad har størst betydning for konsernet som helhet.

Selskapets historie

Selskapsstruktur

Agora Bytom
Kjøpesenteret, som ble åpnet i 2010, har et bruttoareal på 52.000 kvadratmeter og et utleieareal på i overkant av 30.000 kvadratmeter, samt et parkeringshus med 820 plasser. Kjøpesenteret ligger sentralt i Schlesien regionen i byen Bytom sør i Polen, og har en sterk markedsposisjon i sitt primære nedslagsfelt. Agora har leietagere som blant annet omfatter store internasjonale kjeder og viktige polske merkevarer, samt åtte kinosaler, treningssenter og et rikt utvalg av kaféer.

 

Höganäs Borgestad
Höganäs Borgestad utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og konseptløsninger som bidrar til å øke kundenes produktivitet og konkurransefortrinn. Höganäs Borgestad er en ledende leverandør innen det ildfaste markedet i Norden, og konsernet har en global tilstedeværelse på en rekke utvalgte applikasjonsområder. Konsernets produksjonsanlegg er lokalisert i Bjuv, Sverige. Konsernet består i dag av flere selskaper innen ildfast- og isolasjonsvirksomheter.