Utbytte

År Forslagsdato Utbytte Vedtak Utb.dato
2018 22.03.18 kr 0,00 07.06.18   –
2017 23.03.17 kr 0,00 08.06.17
2016 18.02.16 kr 0,00 19.05.16
2015  20.02.15  kr 0,00  21.05.15  –