Obligasjon

 

Borgestad ASA har den 3. oktober 2014 plassert obligasjoner for NOK 300 millioner i et nytt sikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall 3. oktober 2018. På obligasjonsmøtet 14. mars 2018 ble ny forfallsdato satt til 21. mars 2021. Renten er 3 måneders NIBOR pluss 700 basispunkter. Obligasjonslånet er notert på Oslo Børs med Ticker: BOR03

Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil bli benyttet til selskapets generelle virksomhet og refinansiering av gjeld.

Arctic Securities ASA og Norne Securities AS var tilretteleggere for obligasjonslånet.

Prospekt

Obligasjonseiermøte 12.desember 2016

Avholdt obligasjonseiermøte 12. desember 2016

Kredittinvestormøter og potensiell utstedelse av nytt obligasjonslån 16. februar 2018

Refinansiering av sikret obligasjonslån 28. februar 2018

Borgestad ASA – Investor presentation – February 2018

Tilbud om tilbakekjøp av obligasjoner – resultat 8. mars 2018

Avholdt obligasjonseiermøte 14 mars 2018

Notice from Bondholders_ Meeting – 14 March 2018

Effective Date har inntrådt 21. mars 2018