Gjennom ild, vann og land i mer enn 100 år

Aktieselskabet Borgestad ble stiftet av Statsminister Gunnar Knudsen i 1904 med en aksjekapital på
NOK 930.000. Selskapet ble dannet da han slo sammen sine interesser i tre partsrederier, som eide dampskip, til ett selskap. Knudsen eide 34 % av aksjene og ble valgt til direktør og enestyret i selskapet. I 1917 ble Aktieselskabet Borgestad notert på Oslo Børs.

Gunnar Knudsen ble født i 1848, og var utdannet ingeniør- og skipskonstruktør. Foruten å være en markant person innen norsk politikk var han også en pioner innen teknologiutvikling, industriutvikling, samt bygging og drift av skip.

I 1885 var Gunnar Knudsen med å grunnlegge Porsgrund Porselænsfabrik, i 1887 grunnla han Borgestad Fabrikker og i 1912 ble Skiens kommunale kraftselskap stiftet med sterk innflytelse fra Gunnar Knudsen.

Etter Gunnar Knudsens død i 1928 har tre generasjoner stått ved roret i selskapet, og de har alltid sørget for en fokusert og stabil forretningsutvikling.

I 2006 solgte selskapet aksjene i Borgestad Shipping AS og konsernet ble uten tonnasje. Borgestad konsernet driver videre med eiendomsutvikling i Polen og Norge, samt industrikonsernet Höganas Borgestad som utvikler, produserer, distribuerer og installerer ildfaste produkter. Borgestad Fabrikker AS og Höganäs Bjuf AB dannet grunnlaget for opprettelsen av Höganäs Borgestad.