Innkalling til generalforsamling 3. juni 2024

– Innkalling til generalforsamling – Innstilling fra valgkomiteen – Styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 8-10 – Guidelines for remuneration to leading personnel