BORGESTAD ASA

Stiftet 1904 | Børsnotert 1917

Borgestad ASA er et investeringsselskap hvor eiendom og industri utgjør de to største og viktigste virksomhetsområdene. Kjøpesentret Agora Bytom og ildfast produksjonen i Borgestad Industries har størst betydning for konsernet som helhet.

Agora Bytom ble åpnet i november 2010.  Kjøpesenteret har et bruttoareal på 52.000 kvadratmeter og et utleieareal på i overkant av 30.000 kvadratmeter. Kjøpesenteret ligger sentralt i Schlesien regionen i byen Bytom sør i Polen, og har en meget sterk markedsposisjon i sitt primære nedslagsfelt. Med flott plasseringen i sentrum av byen, samt kjøpesenterets spesielle arkitektur har Agora Bytom tiltrukket seg mange av de mest populære og anerkjente internasjonale og polske merkevarene.

Höganâs Borgestad utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og konseptløsninger. Höganäs Borgestad er ledende innen den ildfaste bransjen i Skandinavia og har en global tilstedeværelse innen flere utvalgte applikasjonsområder. Höganäs Borgestad  har kunnskap, erfaring og styrke forankret i lange tradisjoner. Allerede i 1825 startet produksjon av ildfast stein i Höganäs, og fra da av har konsernet vokst og består i dag av flere selskaper innen ildfaste og isolasjonsbetingede virksomheter.

Selskapets historie

Selskapsstruktur