Styret

Borgestad ASAs styre består av foruten styreleder, to styremedlemmer. I tillegg er det ett varamedlem.
Styrets oppgaver er fastsatt i norsk lov, og omfatter den overordnede styring og kontroll av selskapet. Styret skal blant annet arbeide med strategiske og prinsipielle spørsmål og representere eierne overfor selskapets administrasjon.
Styret velger selv sin leder.

Borgestad ASAs styre representerer erfaring og kompetanse som er til nytte for selskapet.

Steen, Bertel O. (f. 1948)

Steen, Bertel O. (f. 1948)

Styreleder

Steen har vært styremedlem i periodene 1997-2000 og 2002-2004. I 2004 ble han valgt til styreleder. Steen er utdannet advokat med møterett for Høyesterett samt innehar en mastergrad i Business Administration fra University of Aston. Steen er styremedlem i en rekke selskaper innen handel, eiendom, industri og shipping.

Steen eier/kontrollerer 633.761 aksjer (9,35%) i Borgestad ASA.

Bratrud, Gudmund (f. 1947)

Bratrud, Gudmund (f. 1947)

Styremedlem

Bratrud ble valgt til styremedlem i 1997. Han er utdannet siviløkonom og innehar også høyere revisoreksamen. Bratrud har mangeårig erfaring som statsautorisert revisor og investor og er styreleder i en rekke eiendoms- og investeringsselskaper. Bratrud driver i dag kun med investeringsvirksomhet og styrearbeid.

Bratrud eier/kontrollerer 1.576.629 aksjer (23,26%) i Borgestad ASA.

Møller, Mona (f.1949)

Møller, Mona (f.1949)

Styremedlem

Mona Møller ble valgt til styremedlem i 2017. Hun er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Møller er per i dag daglig leder i Axial Vita AS. Fra 1985 til 2001 var hun seniorforsker og senere forskingssjef i Norsk Hydro. Fra 2001 til 2009 var Møller daglig leder i to gründerselskaper og fra 2009 til 2015 forskningssjef i Kappa Bioscience AS. Videre var Møller styremedlem i Borgestad Industries ASA fra 2008 til 2013 da selskapet var børsnotert. Møller har sittet i flere styrer og har vært medlem av komiteer i Norges Forskningsråd.

                      Nærstående av Mona Møller kontrollerer 434.128 aksjer (6,4%) i Borgestad ASA.

Møller, Jacob (f. 1974)

Møller, Jacob (f. 1974)

Varamedlem

Møller har vært i styret siden 2009. I 2017 ble han valgt til varamedlem. Han er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har en Master in Law fra University of Cambridge. Møller har bakgrunn som advokat i BA-HR og arbeider for tiden som leder av Schibsteds oppkjøpavdeling.

Møller eier ingen aksjer i selskapet.