Gjennom ild, vann og land i mer enn 100 år

Aktieselskabet Borgestad ble stiftet av Statsminister Gunnar Knudsen i 1904 med en aksjekapital på NOK 930.000. Selskapet ble dannet da han slo sammen sine interesser i tre partsrederier, som eide dampskip, til ett selskap. Knudsen eide 34 % av aksjene og ble valgt til direktør og enestyret i selskapet. I 1917 ble Aktieselskabet Borgestad notert på Oslo Børs.

Gunnar Knudsen ble født i 1848, og var utdannet ingeniør- og skipskonstruktør. Foruten å være en markant person innen norsk politikk var han også en pioner innen teknologiutvikling, industriutvikling, samt bygging og drift av skip.

I 1885 var Gunnar Knudsen med å grunnlegge Porsgrund Porselænsfabrik , i 1887 grunnla han Borgestad Fabrikker og i 1912 ble Skiens kommunale kraftselskap stiftet med sterk innflytelse fra Gunnar Knudsen.

Etter Gunnar Knudsens død i 1928 har tre generasjoner stått ved roret i selskapet, og de har alltid sørget for en fokusert og stabil forretningsutvikling.

I 2006 solgte selskapet aksjene i Borgestad Shipping AS. Borgestad konsernet driver videre gjennom betydelig eiendomsutvikling i Polen og Norge, samt industrikonsernet, Borgestad Industries, som utvikler, produserer, distribuerer og installerer ildfaste produkter.
Borgestad Fabrikker AS og Höganäs Bjuf AB dannet grunnlaget for opprettelsen av Borgestad Industries som senere har blitt til Höganäs Borgestad.