Investor Relations

Borgestad ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per 12.02.2019 utstedt 6.778.610 aksjer. Borgestad-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden BOR. Alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 1917. VPS kontofører er Nordea.

Borgestad følger alle prinsippene i anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, med unntak av punkt 6 (uavhengig møteledelse av generalforsamlingen) og punkt 7 (generalforsamlingen skal fastlegge retningslinjer for valgkomiteens arbeid), som samsvarer med norsk anbefaling (NUES) av 30. oktober 2014. Se for øvrig fullstendig Eierstyring og Selskapsledelse her.

IR-POLITIKK
Selskapet bestreber å rapportere kurssensitiv informasjon og kvartalstall i henhold til Oslo Børs regelverk. Ansvaret for Investor Relations og rapportering av kurssensitiv informasjon er tillagt administrerende direktør som har anledning til å delegere dette ansvaret. Finanskalender med datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av års- og kvartalsrapporter, dato for utbetaling av utbytte med mer, er utlagt på selskapets hjemmeside. IR-ansvarlig er Pål Feen Larsen.

Meldepliktige handler

Flaggmeldinger

Følg selskapets utvikling her