eiendom-gif243x0-lasp

hdr_eiendom

Borgestad Properties AS ble stiftet i 2006 for å ivareta selskapets eiendomsaktivitet. Borgestad Properties er 100 prosent eiet av Borgestad ASA. Selskapet er et holdingsselskap med eierinteresser i selskaper med lokale og internasjonale eiendommer.

Under følger en kort presentasjon av eiendomsportefølgen.

AGORA BYTOM SP.Z.O.O
Kjøpesenteret Agora Bytom i Polen med tilhørende parkeringshus ble åpnet i november 2010. Kjøpesenteret ligger sentralt i Schlesien regionen, ca 80 km vest for Krakow og drøye 10 km nord for Katowice. Agora Bytom har en meget sterk markedsposisjon i sitt primære nedslagsfelt. Foruten en god miks av tjenestetilbydere, spesialbutikker og opplevelser, arbeides det med at Agora Bytom også skal bli en konkurransedyktig aktør innen matopplevelser i Bytom.

Elementet som skiller Agora Bytom fra andre kjøpesenter er at byens kulturelle aktiviteter har fått plass i senteret. Foruten kino er det tilrettelagte arealer beregnet for kammer-musikk, konserter, show og andre forestillinger i senteret.

Kjøpesenteret har et bruttoareal på 52.000 kvadratmeter og et utleieareal på i overkant av 30.000 kvadratmeter, samt et parkeringshus med 820 parkering plasser. Borgestad eier 100 prosent av Agora Bytom.

Bilder

For hjemmeside klikke her: AGORA BYTOM.PL

Hovedkontoret til Borgestad ASA ligger ved riksvei 36 mellom Skien og Porsgrunn. Bygget sto ferdig i 1939 på den gamle smietomten ved Borgestad Gård. Arkitekt er Espen Poulsson. Bygget ble utvidet med ny fløy i 1958.

Etter flere renoveringer, senest i 2007, fremstår bygget i dag som et representativt hovedkontor som representerer en stor del av Borgestads historie.

Borgestad Næringspark har en sentral beliggenhet mellom Skien og Porsgrunn. Etter nedleggelsen av Borgestad Fabrikker i 2003, ble Borgestad Næringspark etablert. Næringsparken har en flott beliggenhet ved elven og har ca 20.000 kvadratmeter totalt utleieareal.

Det leies ut næringslokaler som benyttes til lager, produksjon og kontorer. Borgestad Næringspark kan tilrettelegge lokaler etter leietagers behov.

Kontakt Eirik Gonsholt Hansen, mobil 901 02 354, hvis du ønsker informasjon om ledige lokaler.

BORGESTAD NÆRINGSPARK AS

Bridge Eiendom AS eier et kontorbygg i Brevik, Porsgrunn kommune. Bygget er på 4.000 m2  og ble ferdigstilt høsten 2008. Selskapet eies likt av Borgestad Properties AS og Vard Brevik Holding AS.

Bygningen har flott beliggenhet ved sjøkanten, med store fasader mot Brevikstrømmen. Bygget er i dag blant annet utleid til Vard Brevik og Kystverket. Vi har ledig lokaler til leie i Brevik.

Kontakt Kjell Folkestad, mobil 908 36 845, hvis du ønsker mer informasjon.